Walne Zebranie Oddziału Opolskiego

W sobotę, 26.03.2022r. po warsztatach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Opolskiego Oddziału SNM. W zebraniu uczestniczyło ponad 50 % uprawnionych osób, dzięki czemu mieliśmy kworum niezbędne do podejmowania uchwał.  Obecni na zebraniu zatwierdzili sprawozdania Zarządu OOSNM oraz Komisji Rewizyjnej za okres od 13.04.2019 do 25.03.2022 roku. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium, po czym rozpoczęły się wyboru nowych władz OOSNM.

W Wyniku przeprowadzonych głosowań przez kolejne trzy lata przedstawicielami naszego oddziału będą:

Joanna Świercz – przewodnicząca Opolskiego Oddziału SNM,

Joanna Stasch – wiceprzewodnicząca,

Małgorzata Cisakowska – skarbnik,

Sylwia Tupko – sekretarz,

Agata Knysz – członek zarządu,

Piotr Pawlikowski – członek zarządu,

Waldemar Górski – członek zarządu.

Zdzisława Szkotak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

Ewelina Jantos – członek Komisji Rewizyjnej,

Sylwia Kownacka – członek Komisji Rewizyjnej.

Do głównych zadań zarządu w następnej kadencji będzie należało oczywiście dalsze promowanie matematyki, poprzez aktywizowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Niestety pandemia sprawiła, że zmalała ilość uczniów zainteresowana udziałem w konkursach matematycznych, a i nauczycieli biorących udział w warsztatach było mniej niż przed pandemią. Liczymy na to, że wspólnymi siłami uda nam się powrócić do stanu sprzed pandemii, a nawet osiągnąć jeszcze więcej. Zachęcamy szczególnie młodych nauczycieli do wstępowania w szeregi członków Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i wspólnej pracy nad tym, aby nasi uczniowie pokochali matematykę tak, jak my ją kochamy. Razem możemy znacznie więcej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *