III Warsztaty

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział w Opolu
wraz z
Wydawnictwem Nowik
zorganizowało w sobotę 9 marca 2002 roku
III Warsztaty Matematyczne
dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.

Warsztaty odbyły się w gościnnych progach PG nr 2 w Opolu. Wzięło w nich czynny udział ok. 250 nauczycieli. Co ciekawe atrakcyjna tematyka sprawiła, że przybyli także nauczyciele spoza województwa opolskiego oraz nauczycielki przedszkola. Odbyły się 3 sesje półtoragodzinnych warsztatów. W każdej sesji było aż dziesięć różnych propozycji zajęć. Przerwy między warsztatami wypełnione były rozmowami przy kawie, herbacie i pączkach. Podtrzymując dobry obyczaj naszych matematycznych spotkań nie zapomnieliśmy o uczniach szkoły, w której gościliśmy, przeprowadzając dla nich warsztaty geometryczne. W trakcie imprezy czynne było stoisko z książkami Wydawnictwa Nowik.

Zaproponowaliśmy następujące zajęcia warsztatowe:

Nauczanie zintegrowane i szkoła podstawowa:

1. Karina Ratajczak: Gry i zabawy dydaktyczne.
2. Renata Reclik: Jak ugryźć zadanie, aby było lekkostrawne.

Gimnazjum i szkoła podstawowa:

3. Alicja Radek: Dzielenie pisemne kalkulatorem.
4. Renata Uliasz: Matematyka w praktyce.
5. Monika Browko i Anna Dobrowolska: Szkolne konkursy matematyczne.

Gimnazjum:

6. Zdzisława Paludkiewicz: Metaplan na lekcji matematyki.
7. Małgorzata Janus: Zastosowanie kalkulatorów graficznych na lekcjach matematyki.
8. Anna Dobrowolska: Symetria na sieci kwadratowej.

Szkoła średnia i gimnazjum:

9. Katarzyna Górska: Kształtowanie wyobraźni przestrzennej – przekroje. Jak pomóc uczniom i … sobie. (Warsztaty częściowo “wspomagane” komputerem)jedyne warsztaty, które nie odbyły się z powodu choroby prowadzącej
10. Tadeusz Knysz: Parę słów o radicum quadratarum i nie tylko.

Szkoła średnia:

11. Waldemar Górski: Wykorzystanie programu Derive na lekcji, na kółku matematycznym i we własnym doskonaleniu zawodowym nauczyciela. (Warsztaty z komputerem)
12. Waldemar Górski: Praca z uczniem zdolnym.
13. Stanisław Zieleń: Matematyka w zakresie podstawowym i rozszerzonym w nowym liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.
14. Tadeusz Sawicki: Rachunek prawdopodobieństwa w zadaniach dla zakresu podstawowego i rozszerzonego szkoły ponadgimnazjalnej.
15. Jerzy Nowik: Matematyka w zreformowanej szkole zawodowej.

Dla wszystkich:

16. Aleksandra Gębura: Pisanki augustowskie.
17. Anna Kosielska, Iwona Zbieg: Asertywność – propozycja lekcji wychowawczej.
18. Grażyna Kwaśniak, Elżbieta Pasternak: Konkurs jako forma rozwijania zainteresowań uczniów.
19. Joanna Stasch: Matematyczne wyszywanki
20. Alicja Radek: Pięć czworościanów bez kleju