VI Warsztaty

VI Warsztaty Matematyczne
odbyły się w sobotę 18 października 2003r.
w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu
w godzinach 9-15.

W warsztatach uczestniczyło około 320 nauczycieli. Ramowy program wyglądał następująco:

od 815 rejestracja uczestników
900-1015 I sesja warsztatów po niej przerwa “kawowo-herbaciana”
1035-1150 II sesja warsztatów  
1200-1315 III sesja warsztatów po niej przerwa “obiadowa”
1345-1500 IV sesja warsztatów  

Odbyły się następujące warsztaty:

Szkoła podstawowa
1. Jan Baranowski – Szlaczki nie tylko dla pierwszaków (warsztat dla NZ i SP) (Nowa Era)
2. Karina Ratajczak: Logiczne myślenie w grach i zadaniach
3. Maria Pawletta: Atrakcyjna lekcja czy atrakcje na lekcjach
4. Elżbieta Jaskólska: Metody aktywne w usprawnianiu technik szkolnych z matematyki.

Szkoła podstawowa i gimnazjum
5. Bożena Ujma: Charakterystyka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysfunkcje m.in. dyskalkulia) oraz z niepełnosprawnością intelektualną
6. Bożena Ujma: Funkcjonowanie ucznia z trudnościami w nauce w szkole ogólnodostępnej, klasach integracyjnych
7. Bożena Ujma: Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (Zajęcia będą szczególnie przydatne dla n-li pracujących w klasach integracyjnych, szkół specjalnych oraz tych wszystkich,którzy w swojej klasie mają uczniów z dysfunkcjami, opinią PPPP)

8. Jerzy Nowik: Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych (Wydawnictwo Nowik )
9. Maria Pawletta : Wychowawca nauczycielem matematyki
10. Małgorzata Borzęcka: Praca w małych grupach na lekcjach matematyki.
11. Helena Lewicka: Metody pracy z uczniem o obniżonej możliwości uczenia się. (W tym: co powinien wiedzieć nauczyciel matematyki o dysfunkcjach.) (WSiP)
12. Helena Lewicka: Stosowanie różnorodnych sposobów liczenia w celu usprawnienia rozwiązywania zadań i poprawienia wyników sprawdzianu (egzaminu). (WSiP)

Gimnazjum
13. Monika Lata, Violetta Szczepkowska : Realizacja ścieżki europejskiej na lekcjach matematyki
14. Małgorzata Borzęcka: Schematy punktowania zadań otwartych z matematyki.
15. Zdzisława Paludkiewicz: Geoplan – pomoc zapomniana, ale …
16. Rafał Kołodziej: Kolorowe pola – jak patrzeć na rysunek (Nowa Era)
17. Krzysztof Mostowski: Jak spełniać wymagania reformy na lekcjach matematyki (Nowa Era)
18. Krzysztof Mostowski: Echo egzaminu gimnazjalnego już w pierwszej klasie (Nowa Era)

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
19. Piotr Pawlikowski: Origami – bryłki z modułów rombowych
20. Jerzy Nowik: Praca badawczo-projektowa na lekcjach matematyki (Wydawnictwo Nowik )
21. Krzysztof Mostowski: Złoty podział (Nowa Era)
22. Cezary Ferens: NLP w procesie nauczania. (Nowa Era)
23. Małgorzata Nesterowicz, Tomasz Szwed: Motywacja w uczeniu i nauczaniu matematyki
24. Tomasz Szwed: Metody zapobiegania agresji

Szkoła ponadgimnazjalna
25. Zygmunt Pastuszczak: Zaawansowane możliwości programu Excel w nauczaniu matematyki
26. Danuta Boniecka: Aktywne metody na lekcjach powtórzeniowych przed starą i nową maturą (Wydawnictwo Nowik )
27. Rafał Kołodziej: Kolor w matematyce. Patrzeć a widzieć (Nowa Era)
28. Dorota Kraska: Ciekawe metody, ciekawe problemy na podst. podręcznika “Matematyka się liczy” (WSiP)
29. Katarzyna Górska: Ścieżki edukacyjne na lekcji matematyki?

Dla wszystkich
30. Alicja Radek: Dwunastościan foremny bez kleju
31. Alicja Radek: Pudełka na prezenty – sześcian
32. Barbara Pfűtzner: Pudełka na prezenty – graniastosłup trójkątny
33. Barbara Pfűtzner: Wielościan bez kleju – trzydziestościan rombowy
34. Tomasz Szwed: Jak dokumentowałem staż na nauczyciela dyplomowanego
35. Aleksandra Gębura: Matematyczne bombki na choinkę – Temari
36. Aleksandra Gębura: Bryły plasterkowe
37. Anna Kosielska, Iwona Zbieg: Nasze prawa – prawo do nauki
38. Katarzyna Maślak(pedagog): Dysleksja rozwojowa a trudności w uczeniu się matematyki (jest to powtórzenie tematu z IV warsztatów)
39. Grzegorz Szwaiger (psycholog): Wpływ środowiska rodzinnego dziecka na jego funkcjonowanie w szkole
40. Grzegorz Szwaiger (psycholog): Współpraca nauczyciela wychowawcy z rodzicami (sposoby angażowania rodziców w życie klasy i szkoły, ciekawe formy spotkań z rodzicami)zajęcia wykreślone