XVIII Warsztaty

XVIII Warsztaty Matematyczne
pod hasłem: “Matematyka przez wszystkie etapy kształcenia”

odbyły się w sobotę 6 kwietnia 2013r.
w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu.
w godzinach 900 – do ok. 14.

Harmonogram Warsztatów:

od 815 rejestracja uczestników
900-910 Inauguracja  Powitanie. Przedstawienie programu konferencji
915-1030 I sesja warsztatów po niej przerwa “kawowo-herbaciana”
1050-1205 II sesja warsztatów
1220-1335 III sesja warsztatów
1345 Spotkanie podsumowujące oraz Walne Zebranie Oddziału wybory nowych władz Oddziału

 

Odbyły się następujące zajęcia (streszczenia warsztatów podane przez prowadzących):

Skróty “oczywiste”: WP – wszystkie poziomy, NZ – nauczanie zintegrowane, SP – szkoła podstawowa, G – gimnazjum, PG – ponadgimnazjalne.

1. Joanna Stasch, Małgorzata Cisakowska “Wiosenne szydełkowanie” (WP)

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli, którzy chcą “wyczarować” sobie szydełkiem wiosenne aplikacje. Poprowadzimy zajęcia tak, aby osoby, które nie miały w ręce tego “groźnego narzędzia” też wyszły z warsztatu usatysfakcjonowane.

2. Agata Hoffmann “Zapałczane problemy matematyczne…” (WP)

Podczas warsztatów będziemy się zastanawiać nad tym, jak używając zapałek jako środka dydaktycznego, można poćwiczyć myślenie matematyczne. Startujemy od wybranego matematycznego ziarenka, a co nam z niego wyrośnie … zobaczymy!

3. Agata Knysz “Bryły modułowe i nie tyko” (WP)

Jedną kartkę potrzeba, aby wykonać graniastosłup trójkątny, trzy aby zrobić sześciościan, a ilu potrzeba, aby zrobić obręcz gwiazdkową? Tego dowiedzą się Państwo, a nawet będą mogli wykonać bryłki, jeśli tylko zajrzą do pracowni. Każdy uczestnik może stać się posiadaczem jakiejś bryły.

4. Jan Baranowski – “Wprowadzenie w ornamenty” Poziomy: NZ, SP, G oraz PG.

Spotkanie z symetrią – osiową, środkową, obrotową i przesunięciową. Geometria dla wszystkich, od szlaczków do ornamentów.

5. Elżbieta Hoffmann-Guzik – “Im mniej dziur, tym więcej sera”

Warsztat przeznaczony głównie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podczas którego będziemy szukać pomysłów, aby umiejętności matematyczne absolwentów klas trzecich były jak najpełniejsze, czyli “ser bez dziur”.

6. Joanna Świercz – “Kilka sposobów na tematy trudne i nudne” (SP)

Istnieją takie partie materiału, których opanowanie sprawia trudności kolejnym uczniom, których uczę. Są również takie tematy, których opanowanie jest niesamowicie nudne i monotonne. Pierwszymi są to na pewno jednostki długości, masy, liczby całkowite, porównywanie ułamków, sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika czy zadania z treścią. Do drugich należy zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane. W czasie zajęć pokażę jak w przyswojeniu tych treści pomagają moim uczniom bajkowe stwory albo gra amerykańskich emerytów BINGO.

7. Agata Knysz “Matematyka doświadczalna” (SP)

Czy lekcje matematyki muszą być teoretyczne?Czy geometria musi być trudna? Czy do doświadczeń potrzebne są szczególne przyrządy? Otóż nie!. Możemy posłużyć się bardzo prostymi rzeczami. Podam kilka przykładów z własnej praktyki.

8. Anna Rosół ” Praca z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych na lekcji matematyki w szkole podstawowej” wyd. Klett (SP)

9. Tomasz Szwed “Kalkulator EWD 100. Obsługa i zastosowania w planowaniu pracy gimnazjum” (G)

Podczas warsztatów uczestnicy zaznajomią się z kalkulatorem EWD i sposobami jego wykorzystania do analizy wyników nauczania mierzonych efektem egzaminu zewnętrznego po gimnazjum.

10. Tomasz Szwed “Efektywność nauczania w świetle badań światowych” (PG)

Warsztat poświęcony efektywnemu nauczaniu i uczeniu się. Autor korzystając ze swoich doświadczeń w CEO będzie opowiadał o standardach efektywnego nauczania, filarach sprzyjających atmosferze sprzyjającej uczeniu się oraz o wynikach badań światowych nad efektywnością nauczania.

11. Waldemar Górski “Co nowego w rozwiązaniu zadania?” (PG)

Pokażę kilka zadań ze szkolnej codzienności, których rozwiązania nieco mnie zaskoczyły. Rozwiązania te pochodziły albo od uczniów, albo były wynikiem mojego rozumowania przeprowadzonego spontanicznie przy tablicy. Opowiem o kulisach i o tym, co (dobrego) z tego wynikło. W drugiej części zaproponuję kilkanaście zadań, które warto mieć w swoim archiwum.

12. Piotr Pawlikowski “Zaplatane sześciany z GeoGebrą” (SP, G, PG)

Podczas zajęć pokazane zostanie przykładowe wykorzystanie programu Geogebra do tworzenia szablonów, z których po ich wycięciu i złożeniu powstaną małe matematyczne dzieła sztuki.

13. Leszek Wojtasik “GeoGebra od podstaw” (WP)

Na warsztatach poznamy podstawy Geogebry – programu do wspomagania nauki matematyki. Szczegółowo zostanie omówiony interfejs użytkownika oraz przedstawione zostaną podstawowe narzędzia.

14. Leszek Wojtasik “Animacje w GeoGebrze” (G, PG)

Głównym celem tych warsztatów będzie nauka tworzenia animacji w GeoGebrze. Ponadto będziemy się uczyli jak wykorzystać animacje w konstrukcjach geometrycznych.

15. Tomasz Talaga “E-Book, MultiBook czy Platforma Edukacyjna? Jak uczyć nowocześnie w oparciu o darmowe narzędzia.” (SP, G, PG)

Podczas prezentacji zostaną przedstawione moduły zamieszczone na stronie http://edukacja.helion.pl – ebook, testy on-line oraz kalendarz przygotowany dla nauczycieli matematyki.

16. Krystyna Dąbek – doradca metodyczny nauczycieli kształcenia zintegrowanego Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
“Matematyczne stacje badawcze oraz czynnościowe nauczanie matematyki” (NZ)

Uczestnicy warsztatów poznają jak z wykorzystaniem Matematycznych Stacji Badawczych. rozwijać myślenie matematyczne, doskonalić rozwiązywanie zadań tekstowych, eksperymentować na lekcji matematyki oraz alternatywnie komunikować się w zapisie problemu matematycznego. Druga część warsztatów poświęcona będzie czynnościowemu nauczaniu matematyki.

17. Karolina Dąbrowicz – Politechnika Łódzka, firma Gromar, Asystent Menadżera Projektu “Wspomaganie nauczania matematyki w technikum .” (PG)

18.Katarzyna Makowska – Wpływ reformy programowej na nauczanie matematyki w szkole podstawowej oraz wybór podręcznika do tego przedmiotu. (SP)

19. Katarzyna Makowska – Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce. O indywidualizacji pracy na lekcjach matematyki na przykładzie podręcznika “Łatwa matematyka”.(SP)

Opis(wspólny) do zajęć nr 18 i 19:
1. Wpływ reformy programowej na nauczanie matematyki w szkole podstawowej i styl pracy nauczyciela matematyki.
2. Z jaką wiedzą, możliwościami i umiejętnościami przyjdzie uczeń do klasy IV?
3. Wpływ reformy programowej na wybór podręcznika do matematyki (do klasy IV).
4. Jakie kryteria powinien spełniać podręcznik dostosowany do nowej podstawy programowej?
5. W jaki sposób podręcznik “Łatwa matematyka” jest dostosowany do nowej podstawy programowej i innych zmian, wynikających z nowej reformy programowej?
  5.1. W jaki sposób podręcznik jest dostosowany do pracy z uczniem “słabym”, “zdolnym” i “przeciętnym”?
  5.2. W jaki sposób podręcznik jest dostosowany do poziomu myślenia matematycznego uczniów, który rozpoczynają naukę szkolną w wieku sześciu oraz siedmiu lat?
  5.3. W jaki sposób podręcznik uwzględnia indywidualizację pracy na lekcjach matematyki?
  5.4. W jaki sposób podręcznik ułatwia nauczycielowi wprowadzanie nowych zagadnień matematycznych, szczególnie tych, które zostały przesunięte z podstawy programowej dla klas I – III do podstawy programowej dla klas IV – VI.
6. Kilka uwag o serii “Łatwa Matematyka” (w tym: zeszytach ćwiczeń, programie, planach wynikowych, przewodniku, zbioru sprawdzianów i kartkówek).