2004-07

Sprawozdanie Zarządu Opolskiego Oddziału SNM z działalności za okres II kadencji (lata 2004-2007).

W dniu 26.04.2004r. w SP nr 11 w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie członków Opolskiego Oddziału SNM, podczas którego odbyły się wybory nowego Zarządu Opolskiego Oddziału SNM i Komisji Rewizyjnej. W okresie trzyletniej kadencji Zarząd starał się, przez swoje regularne spotkania, stymulować działalność Stowarzyszenia na Opolszczyźnie.

Rok 2004.

20 listopada 2004 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu odbyły się VIII Warsztaty Matematyczne. Wzięło w nich udział ok. 300 nauczycieli matematyki oraz nauczania zintegrowanego. Spotkanie rozpoczął wykład prof. dr hab. Stanisława Rogali pt. Wokół etyki nauczyciela – o ściąganiu i nie tylko. Równolegle z wykładem odbyło się spotkanie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z ówczesnym kuratorem, p. Aleksandrem Iszczukiem, dotyczące Nowej Matury. Po wykładzie nauczyciele mogli wysłuchać jednego z trzech odczytów uczniowskich. Następnie odbyły się trzy sesje zajęć, w tym tzw. sesja „Andrzejkowa” – szereg wróżb i zabaw matematycznych, z których część można było wykorzystać później w pracy z uczniami.

Rok 2005

Najważniejszymi wydarzeniami tego roku były:

 • Walne Zgromadzenie członków Opolskiego Oddziału SNM – 5 marca 2005r. Oprócz formalnego zebrania uczestniczyliśmy w warsztatach przygotowanych przez Davida Caina (pod roboczym tytułem “żabki”) oraz Dorotę Kraskę (“gry strategiczne”).
 • Uczniowskie Prezentacje Matematyczne. Impreza ta, adresowana głownie do uczniów szkół gimnazjalnych, odbyła się dnia 9 maja 2005r. Ideą spotkania jest uczestnictwo uczniów w zajęciach (warsztatach, wykładach, odczytach lub tp.) prowadzonych także przez uczniów. W pierwszej edycji imprezy odbyły się 4 uczniowskie prezentacje (po dwie równolegle), zaś po nich wszyscy, uczniowie i przybyli opiekunowie, uczestniczyli w krótkim kursie origami.
 • IX Warsztaty Matematyczne. Odbyły się w sobotę 4 czerwca 2005r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu. Spotkanie rozpoczęły dwa równoległe wykłady (do wyboru): Prawa nauczyciela w kontaktach z uczniem i jego rodzicami (Roman Gawron) oraz
  O planowaniu wynikowym (Tomasz Szwed). Później miały miejsce dwie serie zajęć warsztatowych, w których zaproponowano 16 różnych tematów.
 • Wyróżnienie imienia doktora Tadeusza Andrzeja Knysza. Oddział Opolski SNM wsparł z inicjatywę nauczyciela matematyki, Andrzeja Wojnickiego, który wystąpił z propozycją ustanowienia takiego Wyróżnienia. Nagroda jest uhonorowaniem aktywnej pracy i osiągnięć dydaktycznych, merytorycznych, wychowawczych wyróżniających się nauczycieli matematyki województwa opolskiego. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a jego materialna forma to symboliczna statuetka i akt nadania, wręczana raz do roku na Wojewódzkiej Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przy współpracy Oddziału Opolskiego SNM i pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty opracowano regulamin wyróżnienia (zaaprobowany na Walnym Zgromadzeniu 5 marca 2005r.) i powołano Kapitułę Wyróżnienia. Pierwszym laureatem został pan Stanisław Zieleń.
 • Wakacyjne Konkursy Opolskiego Oddziału SNM. Zaproponowaliśmy nauczycielom matematyki, za pośrednictwem naszej strony www, dwa konkursy: na ułożenie zadania matematycznego o tematyce wakacyjnej oraz na  matematyczne zdjęcie z wakacji. Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpiło podczas X Warsztatów.
 • X Warsztaty Matematyczne. Odbyły się w sobotę 26 listopada 2005r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. Imprezę rozpoczęła sesja konkursowa, w ramach której odbyły się równolegle trzy konkursy „Jeden z Piętnastu”, „Wielki Konkurs Geometryczny” oraz „Rozmaitości Matematyczne
  Później miały miejsce trzy sesje zajęć w ramach których zaproponowano łącznie 21 tematów.
  Z racji 5-lecia istnienia i małego jubileuszu, jakim były organizowane po raz dziesiąty warsztaty, w przerwie między zajęciami odbyła się bardzo sympatyczne spotkanie jubileuszowe. Oprócz obowiązkowych i oczekiwanych (krótkich) wystąpień szefowej naszego Oddziału – Joanny Stasch oraz szefowej całego Stowarzyszenia – dr Krystyny Dałek, odbyło się też wręczenie nagród zwycięzcom konkursów przeprowadzonych w Sesji Konkursowej, rozwiązanie wakacyjnych konkursów SNM-u, a także szereg niespodzianek (w tym rewelacyjna część artystyczna w wykonaniu nauczycieli matematyki Krapkowickiego ZSZ).

Rok 2006

Najważniejszymi wydarzeniami tego roku były:

 • Walne Zgromadzenie członków Opolskiego Oddziału SNM za rok 2006. Odbyło się ona w piątek 24.02.2006, zaś po nim uczestniczyliśmy w warsztatach przygotowanych przez Barbarę Pfützner i Jerzego Nowika.
 • II Uczniowskie Prezentacje Matematyczne. Druga edycja imprezy miała miejsce w piątek, 6 października 2006r. w PSP nr 11 w Opolu. Odbyły się 4 uczniowskie prezentacje przygotowane przez uczniów ZSZ w Krapkowicach i LO nr II w Opolu.
 • XI Warsztaty Matematyczne. Odbyły się w 21 października 2006r. w PG nr 3 w Opolu, a przebiegały pod hasłem „Od kredy do tablicy interaktywnej”. Spotkanie rozpoczęły dwa równoległe wykłady (do wyboru): „Jak zmierzyć efektywność nauczania? Rozważania na temat edukacyjnej wartości dodanej” Tomasza Szweda oraz „Prezentacja tablicy multimedialnej” Stanisława Rożniatowskiego. Następnie mogliśmy uczestniczyć w dwóch sesjach zajęć warsztatowych, w których zaproponowano 12 różnych tematów.
 • Pod patronatem Opolskiego Oddziału SNM rozegrany został konkurs „Potyczki ze statystyką” przeznaczony dla uczniów gimnazjów, a organizowany przez nasze koleżanki Lucynę Dzikiewicz- Niski i Zdzisławę Szkotak.
 • Wyróżnienie imienia doktora Tadeusza Andrzeja Knysza. Powołana Kapituła Wyróżnienia zadecydowała, że drugim laureatem został pan dr Jan Kowolik.
 • Współuczestniczenie w realizacji ogólnopolskiego programu “Zdolni matematycy” pod patronatem Fundacji PZU. Program ten adresowany był dla zdolnych uczniów obecnych drugich klas gimnazjów w 10 gminach Opolszczyzny. Jego realizacja trwała od maja do grudnia 2006r.

 

Powyższe zestawienie dość dobrze obrazuje główne kierunki działalności naszego oddziału. Można je streścić jako, po pierwsze – stwarzanie okazji do doskonalenia własnego nauczycieli matematyki, nabywania nowych umiejętności, czy też dzielenia się swoimi pomysłami dydaktycznymi. Po drugie zaś – organizowanie lub patronowanie przedsięwzięciom adresowanym bezpośrednio do uczniów typu: koło matematyczne, uczniowskie prezentacje lub konkursy dla gimnazjalistów.

Rozpowszechnialiśmy działalność stowarzyszenia starając się pozyskać nowych członków. Szczególnie cieszy, że na ostatniej ogólnopolskiej konferencji w Muszynie było nas z Opolszczyzny ponad 20 osób. Rozbudowaliśmy stronę internetową oddziału, gdzie oprócz aktualności można znaleźć dokumentację (w tym fotograficzną) wszystkich odbywających się imprez. Dobrze układała się też współpraca z wydawnictwem Nowik, które corocznie wspiera nasze inicjatywy. Ważne i owocne okazało się też nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego.

W naszych spotkaniach warsztatowych bierze udział spora grupa nauczycieli, którzy są otwarci na wszelkie nowe pomysły i chcą doskonalić warsztat swojej pracy. Część z nich pomagała Zarządowi w organizacji spotkań poprzez pracę przy rejestracji uczestników, wypisywaniu zaświadczeń, urządzaniu kawiarenki itp. Za to jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Zarząd Opolskiego Oddziału SNM:

Joanna Stasch – przewodnicząca Oddziału
Waldemar Górski – sekretarz
Lucyna Dzikiewicz-Niski – skarbnik
Małgorzata Cisakowska
Karina Ratajczak
Bożena Koksa
Wiesław Moździoch