“Wstrzymaj matematyczną rutynę, ucz aktywnie”-konferencja

Konferencja odbyła się 26.11.2022 r. Organizatorem był Opolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki we współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Oświaty m. Opola. Konferencja odbyła się w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.  

Wydarzenie skierowane było do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki klas 4-8 szkół podstawowych. Wzięło w niej udział 61 osób.