IX Warsztaty

IX Warsztaty Matematyczne
odbyły się w sobotę 4 czerwca 2005r.
w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu
w godzinach 9-14.

Ramowy program spotkania:

od 820 rejestracja uczestników
900-1000 dwa równoległe wykłady
1015-1130 I sesja warsztatów po niej przerwa “kawowo-herbaciana”
1200-1315 II sesja warsztatów

 


Odbyły się następujące zajęcie:

Wykłady (równolegle do wyboru):

A. Roman Gawron: Prawa nauczyciela w kontaktach z uczniem i jego rodzicami.
B. Tomasz Szwed : O planowaniu wynikowym

Warsztaty:

Wszystkie poziomy

1. Roman Gawron: Prawa ucznia a jego obowiązki szkolne. Lekcja otwarta
2. Tomasz Szwed : Pomiar dydaktyczny dla zwykłych śmiertelników.
3. Barbara Pfützner : Sześcienne niespodzianki Heinz’a Strobla. Jest to warsztat origami – dla każdego.
4. Jan Baranowski: Geometryczne niespodzianki. Czy masz geometryczną wyobraźnię?
Opis: Figur gięcie i cięcie. Wyobraźnia potrzebna jest nie tylko do rozwiązywania problemów przestrzennych. Proste zagadnienia płaskie też mogą być wyzwaniem. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma niepublikowane, oryginalne materiały, które przydadzą się do pracy z uczniami.
5. Jan Baranowski: Kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów.

Szkoła podstawowa

6. Bożena Ujma:Interpretacja opinii PPPP – metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w nauczaniu matematyki.
7. Hanna Kołodziej : Ułamki dziesiętne dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.

Szkoła podstawowa i gimnazjum

8. Zdzisława Paludkiewicz: Rozwijanie myślenia matematycznego przez rozwiązywanie zadań.
9. Joanna Stasch: Efektowne wyszywanki dla początkujących (uczestnicy tego warsztatu muszą sobie przynieść przyrzady geometryczne – cyrkiel, linijkę, kątomierz….)
10. Krystyna Dudkiewicz: Matematyka 2001 – nowa jakość. Co czyni nauczyciela atrakcyjnym.
11.Helena Lewicka: Klasówka … Co przed nią i co po niej? (W jaki sposób przygotować do klasówki i jak ją omawiać.)

Gimnazjum

12.Ewelina Jantos: Problemy językowe na lekcjach matematyki

Gimnazjum i ponadgimnazjalne:

13. Jerzy Nowik: Czy zadanie sprawdza to co chcemy sprawdzać, czyli rzecz o trafności zadań z matematyki i konsekwencjach z tego wynikających.
14. Piotr Pawlikowski: Geomertia z programem WinGeom.
Opis: jest to bezpłatna alternatywa do programu Cabri. Omówię zasady pracy z programem i przykłady wykorzystania.

Ponadgimnazjalne:

15. Elżbieta Świda i Marcin Kurczab: Nowa Matura z matematyki w świetle oferty wydawniczej Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro.
16. Zygmunt Pastuszczak: Refleksje po maturze z matematyki. Matura także trochę od kuchni (autor był szefem zespołu egzaminatorów).