Początki

A tak startowaliśmy …

Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału SNM za 2001r.

W dniu 26.03.2001r. w siedzibie WOM w Opolu odbyło się zebranie założycielskie Oddziału SNM w Opolu, w którym uczestniczyło 23 członków Stowarzyszenia. W wyniku wyborów w skład Zarządu Oddziału weszli: Joanna Stasch – przewodnicząca Oddziału, Waldemar Górski – sekretarz, Lucyna Dzikiewicz-Niski – skarbnik oraz członkowie Małgorzata Cisakowska, Dorota Deć, Bożena Koksa, Wiesław Moździoch. Siedzibą Oddziału jest PSP nr 11 w Opolu, ul. Chabrów 65.

W pierwszym roku działalności Zarząd postawił sobie za cel zorganizowanie dwóch warsztatów dla nauczycieli.

Pierwsze warsztaty, dla nauczycieli SP i gimnazjów, odbyły się 19 maja 2001r. w PG nr 2 w Opolu. Warsztaty przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Wzięło w nich udział ok. 80 nauczycieli matematyki z woj. opolskiego. Przeprowadzone zostały trzy sesje warsztatów (w każdej cztery tematy do wyboru). W ofercie znalazły się:

1) Techniki animacyjne w cyklu edukacyjnym „Matematyka wokół nas” Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych;

2) Zastosowanie nowej obudowy metodycznej i internetu w pakiecie edukacyjnym „Matematyka 2001”;

3) Zadanie domowe z matematyki;

4) „5-10-15” konstrukcje wielokątów foremnych – propozycja koła matematycznego w gimnazjum;

5) „Zagadki, łamigłówki, krzyżówki …”;

6) Obsługa i przykłady wykorzystania programu Cabri;

7) Pracownia bryłek – origami matematyczne;

8) Pokaz pomocy naukowych dostępnych na rynku;

 

Drugie warsztaty odbyły się 27 października 2002 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Około pięćdziesięciu nauczycieli SŚ i gimnazjów mogło wybrać tematykę:

  • 1) geometryczną: „Wyobraź sobie sześcian – rozwijanie wyobraźni przestrzennej”, „5 – 10 – 15 wielokąty foremne – propozycja koła matematycznego”, „Jak zrobić bryłę bez kleju”, „Ciekawe wielościany o trójkątnych ścianach”. Warsztaty prowadzili Jan Baranowski, Piotr Pawlikowski i Joanna Stasch.
  • 2) zastosowanie komputerów w matematyce: „Wykorzystanie programu Derive na lekcji, na kółku matematycznym i we własnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli”, „Obsługa i przykłady wykorzystania programu Cabri”, „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel na lekcjach matematyki”. Te warsztaty prowadzili Waldemar Górski, Jarosław Cirko.
  • 3) sprawy wychowawcze: „Prawidłowe komunikowanie się jako umiejętność sprzyjająca w relacjach uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel” Prowadzące Anna Kosielska, Iwona Zbieg.

Przy okazji naszego spotkania nie zapomnieliśmy o uczniach szkoły, w której gościliśmy, przeprowadzając dla nich dwugodzinne warsztaty. Z okazji spotkania wydrukowany został Biuletyn Informacyjny, w którym zawarto wszelkie bieżące informacje oraz adresy ciekawych stron www dotyczących matematyki.

W trakcie pierwszych miesięcy pracy odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Oddziału.