XIV UPM

XIV Uczniowskie Prezentacje Matematyczne

    W piątek, 26 października, odbyły się XIV Uczniowskie Prezentacje Matematyczne zorganizowane przez Opolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu. Były to wyjątkowe prezentacje, bo ostatnie w tym kształcie. Decyzją Zarządu Opolskiego Oddziału SNM wraz z zakończeniem funkcjonowania gimnazjów kończy się przygoda z Uczniowskimi Prezentacjami.

Podczas tegorocznych UPM słuchacze mieli możliwość wysłuchania dwóch prezentacji przygotowanych przez uczniów PLO IX w Opolu:

  1. “Pokonaj komputer – metody szybkiego liczenia” – autorstwa gimnazjalistów Mateusza Łukowskiego i Macieja Praczuka, którzy przygotowali się pod opieką p. prof. Ewy Kopińskiej-Czerkawskiej. Uczniowie Ci pokazali jak szybko i poprawnie wykonywać skomplikowane obliczenia bez wykorzystania kalkulatora czy innych urządzeń liczących. Słuchacze mieli możliwość na bieżąco przetestować te sposoby.
  2. Drugą prezentację przygotował i przedstawił licealista – Michał Frankiewicz uczeń p. prof. Agaty Nestoruk. Tematem było „Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne”. Michał przypomniał kilka dowodów tego twierdzenia, pokazał zastosowanie zarówno twierdzenia Pitagorasa jak i twierdzenia odwrotnego. Słuchaczom bardzo przydała się taka powtórka, bo mimo, że znane twierdzenie, to wielu uczniom przysparza kłopotów.

Poziom merytoryczny wystąpień był bardzo wysoki, a sposób prezentacji wzbudził zainteresowanie słuchaczy, którzy chętnie włączali się w rozwiązywanie zaproponowanych zadań.

XIV UPM zakończyła przewodnicząca Opolskiego Oddziału SNM p. Agata Knysz, która wręczyła podziękowania i upominki dla prezentujących oraz nauczycieli PLO IX.