Potyczki ze statystyką

POTYCZKI ZE STATYSTYKĄ  to konkurs zespołowy, obejmujący wiadomości z różnych dziedzin, które można wykorzystać w statystyce. Adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów, a odbywa się zwykle w maju.

Celem tego konkursu jest:

  • uzmysłowienie uczniom, że matematyka może być łatwa i przyjemna,
  • sprawdzenie umiejętności zastosowania matematyki w każdej dziedzinie naszego życia.     

Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmi:

ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

Zachęcamy dodatkowo do przeprowadzenia eliminacji szkolnych konkursu.

Zasady są szczegółowo opisane w regulaminie konkursu (załącznik poniżej). Serdecznie zapraszamy na nasz konkurs, zapewniając jednocześnie, że uczniowie mogą liczyć na świetną zabawę i wiele atrakcyjnych nagród.

Konkurs odbędzie się 23 maja 2018 roku o godzinie 1000 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VIII w Opolu. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie prosimy przesyłać pisemnie lub telefonicznie do 18 maja 2017 roku na adres:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu

45 – 368 Opole ul. Ozimska 48a
tel. 77 423 15 51
zd610@op.pl lub sekretariat@lo8.opole.pl

Szczegóły do pobrania:

Download (DOC, 88KB)