O prezentacjach

W dniu 9 maja 2005r. Opolski Oddział SNM zorganizował po raz pierwszy imprezę dla uczniów szkół gimnazjalnych pod nazwą Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, w skrócie UPM. Ideą spotkania jest uczestnictwo uczniów w zajęciach (warsztatach, wykładach, odczytach lub tp.) prowadzonych także przez uczniów.

Pierwsze UPM zaplanowaliśmy jako ukłon w stronę opolskich nauczycieli matematyki, którzy są członkami SNM-u. Dlatego udział w imprezie, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogli brać tylko uczniowie tych nauczycieli. Kolejne Uczniowskie Prezentacje Matematyczne były już oczywiście otwarte. Tradycyjnie odbywają się one w któreś piątkowe październikowe popołudnie. Relacje z wcześniejszych edycji można znaleźć na podstronach starej strony internetowej naszego oddziału http://snm_opole.wodip.opole.pl .

Już dziś zapraszamy gimnazjalistów oraz uczniów najstarszych klas szkół podstawowych do przygotowania własnej prezentacji na XIV UPM, które odbędą się w 26 października 2018r.  Szczegóły merytoryczne znajdują się poniżej. Nauczycieli zachęcamy do wspierania swoich uczniów.

Regulamin “Uczniowskich Prezentacji Matematycznych”

  1. W “prezentacjach” biorą udział uczniowie nauczycieli niekoniecznie zrzeszonych w SNM.
2. Każdy nauczyciel, o którym mowa w punkcie 1, ma prawo zgłosić maksymalnie dwóch uczniów przygotowujących prelekcję.
3. Każdy nauczyciel, o którym mowa w punkcie 1, ma prawo zgłosić kilku uczniów wysłuchujących “Prezentacji”
4. W zgłoszeniu ucznia przygotowującego prezentację należy podać:
a/ pełną nazwę szkoły wraz z adresem i numerem telefonu
b/ imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
c/ imię i nazwisko ucznia przygotowującego prezentację
d/ temat prelekcji i jej krótki opis
e/ listę potrzebnych materiałów
f/ czas trwania prelekcji – nie krócej niż 10 minut, nie dłużej niż 20 minut
g/ liczbę uczniów – słuchaczy “Uczniowskich Prezentacji Matematycznych”.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń prelegentów upływa na 10 dni przed ustalonym terminem “Prezentacji”
6. Uczniów – słuchaczy szkoła możne zgłosić na dwa dni przed UPM, podając:
a) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
b) liczbę uczniów, którzy będą uczestniczyć w UPM.
7. Wszyscy uczestnicy – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie – prelegenci otrzymają stosowne potwierdzenia.

Cele organizowania Uczniowskich Prezentacji Matematycznych:

– popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
– rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
– umożliwianie “młodym matematykom” dzielenie się swoimi pasjami z rówieśnikami,
– kształcenie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia na zadany temat,
– stworzenie możliwości nauczycielom na pochwalenie się umiejętnościami swoich uczniów,
– wyselekcjonowanie uczestników na “Kongres Młodych Matematyków” reprezentujących województwo opolskie