Zarząd

26. marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Opolskiego Oddziału SNM. 

W Wyniku przeprowadzonych głosowań przez kolejne trzy lata przedstawicielami naszego oddziału będą:

Joanna Świercz – przewodnicząca Opolskiego Oddziału SNM

Joanna Stasch – wiceprzewodnicząca

Małgorzata Cisakowska – skarbnik

Sylwia Tupko – sekretarz

Agata Knysz – członek zarządu

Piotr Pawlikowski – członek zarządu

Waldemar Górski – członek zarządu

Skład komisji Rewizyjnej:

Zdzisława Szkotak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Ewelina Jantos – członek Komisji Rewizyjnej

Sylwia Kownacka – członek Komisji Rewizyjnej.

—————————————————————————————————————-

W dniu 13.04.2019r. w PLO nr IX w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze członków Opolskiego Oddziału SNM, na którym wybrano władze Oddziału na kadencję 2019-2022.

W wyniku wyborów przewodniczącą Opolskiego Oddziału SNM została ponownie AGATA KNYSZ. Oto aktualny skład Zarządu siódmej kadencji:

Agata Knysz – przewodnicząca Oddziału
Sylwia Tupko – wiceprzewodnicząca Oddziału
Karina Ratajczak – skarbnik
Maria Oberska-Rencz
Piotr Pawlikowski
Waldemar Górski – strona internetowa
Małgorzata Cisakowska – kontakty z mediami
Joanna Stasch

Skład Komisji Rewizyjnej:

Julian Kuklewski – przewodniczący
Ewelina Jantos
Mirosława Szylicka

————————————————————————————————————————————

W dniu 9.04.2016r. w LO nr 2 w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze członków Opolskiego Oddziału SNM, na którym wybrano władze Oddziału na kadencję 2016-2019.

W wyniku wyborów przewodniczącą Opolskiego Oddziału SNM została AGATA KNYSZ. Oto aktualny skład Zarządu szóstej kadencji:

Agata Knysz – przewodnicząca Oddziału
Zdzisława Szkotak – wiceprzewodnicząca Oddziału, kontakty z wydawnictwami
Karina Ratajczak – skarbnik
Ilona Hajduk
Piotr Pawlikowski
Waldemar Górski – strona internetowa
Małgorzata Cisakowska – kontakty z mediami
Joanna Stasch

Skład Komisji Rewizyjnej:

Jolanta Kopij – przewodnicząca
Małgorzata Stańco
Joanna Stawicka