Zarząd

26 marca 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Opolskiego Oddziału SNM. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów w kadencji 2022-2025 skład władz Oddziału weszli: 

Zarząd:

  • przewodnicząca: Joanna Świercz  
  • wiceprzewodnicząca: Joanna Stasch 
  • skarbnik: Małgorzata Cisakowska 
  • sekretarz: Sylwia Tupko 

Komisja Rewizyjna 

  • przewodnicząca: Zdzisława Szkotak
  • członek: Ewelina Jantos, Sylwia Kownacka 

—————————————————————————————————————-

W dniu 13.04.2019r. w PLO nr IX w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze członków Opolskiego Oddziału SNM, na którym wybrano władze Oddziału na kadencję 2019-2022.

W wyniku wyborów przewodniczącą Opolskiego Oddziału SNM została ponownie AGATA KNYSZ. Oto aktualny skład Zarządu siódmej kadencji:

Agata Knysz – przewodnicząca Oddziału
Sylwia Tupko – wiceprzewodnicząca Oddziału
Karina Ratajczak – skarbnik
Maria Oberska-Rencz
Piotr Pawlikowski
Waldemar Górski – strona internetowa
Małgorzata Cisakowska – kontakty z mediami
Joanna Stasch

Skład Komisji Rewizyjnej:

Julian Kuklewski – przewodniczący
Ewelina Jantos
Mirosława Szylicka

————————————————————————————————————————————

W dniu 9.04.2016r. w LO nr 2 w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze członków Opolskiego Oddziału SNM, na którym wybrano władze Oddziału na kadencję 2016-2019.

W wyniku wyborów przewodniczącą Opolskiego Oddziału SNM została AGATA KNYSZ. Oto aktualny skład Zarządu szóstej kadencji:

Agata Knysz – przewodnicząca Oddziału
Zdzisława Szkotak – wiceprzewodnicząca Oddziału, kontakty z wydawnictwami
Karina Ratajczak – skarbnik
Ilona Hajduk
Piotr Pawlikowski
Waldemar Górski – strona internetowa
Małgorzata Cisakowska – kontakty z mediami
Joanna Stasch

Skład Komisji Rewizyjnej:

Jolanta Kopij – przewodnicząca
Małgorzata Stańco
Joanna Stawicka