Zarząd

W dniu 9.04.2016r. w LO nr 2 w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze członków Opolskiego Oddziału SNM, na którym wybrano władze Oddziału na kadencję 2016-2019.

W wyniku wyborów przewodniczącą Opolskiego Oddziału SNM została AGATA KNYSZ. Oto aktualny skład Zarządu szóstej kadencji:

Agata Knysz – przewodnicząca Oddziału
Zdzisława Szkotak – wiceprzewodnicząca Oddziału, kontakty z wydawnictwami
Karina Ratajczak – skarbnik
Ilona Hajduk
Piotr Pawlikowski
Waldemar Górski – strona internetowa
Małgorzata Cisakowska – kontakty z mediami
Joanna Stasch

Skład Komisji Rewizyjnej:

Jolanta Kopij – przewodnicząca
Małgorzata Stańco
Joanna Stawicka