XVII Warsztaty

XVII Warsztaty Matematyczne
pod hasłem: “Wiosenny powiew matematyki”

odbyły się w sobotę 24 marca 2012r.
w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu.
w godzinach 900-1400.

Spotkanie przebiegało wg harmonogramu:

od 815 rejestracja uczestników
900-945 Wykład  
950-1105 I sesja warsztatów po niej przerwa “kawowo-herbaciana”
1135-1250 II sesja warsztatów  
1300-1415 III sesja warsztatów po niej spotkanie podsumowujące, konkurs

Odbyły się następujące zajęcia:

Wykład dla wszystkich

   Efektywne strategie nauczania w świetle ogólnoświatowych badań edukacyjnych – Tomasz Szwed (OE Pazdro)

Warsztaty

Wszystkie poziomy

1. Jajko wielkanocne – Joanna Stasch (SNM)
2. Wiosenne wagary matematyczne – Agata Hoffmann(SNM)
3. Czego szuka matematyk w trafice? – Piotr Pawlikowski (SNM)
4. Trudne zachowania uczniów podczas lekcji. Młodzież niedostosowana społecznie i przejawiająca symptomy ADHD – Jacek Lewandowski – Pedagog Opiekuńczo-Wychowawczy, specjalizacja: Patologia i readaptacja osób niedostosowanych społecznie, Socjoterapeuta.
5. Prawie wszystko o trójkącie – Zdzisława Szkotak (SNM)
6. Matematyka Europejczyka. Nowoczesne podręczniki i pakiet narzędzi multimedialnych współczesnego nauczyciela – Florian Gałuszka (HELION)

Szkoła podstawowa

7. Projekty, gry edukacyjne i podręcznik interaktywny – trzy pomysły na ciekawą lekcję Ewa Szelecka (KLETT).
8. Wydobyć matematykę w zabawie.- Jerzy Nowik (Wydawnictwo NOWIK)
9. Zapraszamy do edukacyjnej podróży z wydawnictwem Operon. Reforma 2012 – zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły Krzysztof Bugajski(OPERON)
10. Wpływ reformy programowej na nauczanie matematyki w szkole podstawowej oraz wybór podręcznika do tego przedmiotu. W jaki sposób podręcznik “Łatwa matematyka” jest dostosowany do zmian, wynikających z nowej reformy programowej? – Magdalena Siudak (WIKING)
11.Matematyczne Preteksty czyli o niekonwencjonalnych zadaniach i Radosnych Sześcianach wyprowadzających w pole … matematyki oraz o tym, jak wykształcić najlepsze cechy emocjonalne i intelektualne uczniów i jak od zabawy przejść do czystej matematyki – Marek Matejuk

Szkoła podstawowa i gimnazjum

12. “Bądź optymistą! Spróbuj zostać programistą, czyli wielkanocny powiew informatyki w stronę matematyki” -Norbert Dreier (SNM)
13. Chusta animacyjna na lekcjach matematyki – JOANNA ŚWIERCZ (SNM)

Gimnazjum i ponadgimnazjalne

14. Bryły plasterkowe – Piotr Pawlikowski (SNM)
15. Co GeoGebra może, czyli przegląd kilku ważnych możliwości zastosowania tego programu na lekcjach matematyki – Tomasz Szwed(O E Pazdro)
16. Czym żyje matematyk, czyli … o rozwiązywaniu zadań – Waldemar Górski(SNM)
17.Matematyczne Preteksty czyli o niekonwencjonalnych zadaniach i Radosnych Sześcianach wyprowadzających w pole … matematyki oraz o tym, jak wykształcić najlepsze cechy emocjonalne i intelektualne uczniów i jak od zabawy przejść do czystej matematyki – Marek Matejuk

Ponadgimnazjalne:

18. Zapraszamy do edukacyjnej podróży z wydawnictwem Operon. Reforma 2012 – zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły (OPERON)
19.Warsztat matematyczny niezbędny programiście – Krystian Wojtkiewicz(UO)

Szkoła podstawowa i ponadgimnazjalna:

20. Prezentacja oferty Wydawnictwa Nowa Era na poziomie szkoły podstawowej oraz ponadgimnazjalnej.