XIV Warsztaty

XIV Warsztaty Matematyczne
pod hasłem: Matematyka – zaczynamy od PODSTAW

odbyły się w sobotę 25 kwietnia 2009r.
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, ul. Kościuszki 43.
w godzinach 9-1400.

Ramowy program spotkania:

od 815 rejestracja uczestników
900-1000 Wykład A
1015-1130 I sesja warsztatów po niej przerwa “kawowo-herbaciana”
1200-1300 Wykład B
1310-1425 II sesja warsztatów.

Odbyły się następujące zajęcia:

Wykłady dla wszystkich

A. U stóp Królowej Nauk – Dorota Nowak
B. Zastosowania matematyki – dr Joanna Napiórkowska Uniwersytet Opolski

Szkoła Podstawowa

1. Japońskie liczydło soroban – ZIBI – Piotr Tomczak
2. Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolny wstęp do nieskończoności – GWO
3. Nikt się nie nudzi, nikt się nie gubi – Nowa Era

Gimnazjum

4. Stymulowanie procesów myślowych – sztuka zadawania pytań i . Happy Cube G, PG – Pazdro
5. Nauczanie geometrii w nowej Podstawie Programowej – Nowa Era

Szkoła ponadgimnazjalna

6. Wielomiany i funkcje wymierne z kalkulatorem i podręcznikiem Nowa Era – nowa forma przygotowania do obowiązkowej matury z matematyki – dr Agnieszka Herma – ZIBI
7. Strategie rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych – Dorota Kraska

Wszystkie poziomy

8. Uczeń uzdolniony matematycznie – nowoczesne wspieranie w kontekście nowej podstawy programowej – dr Agnieszka Herma – ZIBI
9. Matematyk – wychowawcą – Barbara Pfűtzner
10. Ziarenka matematyczne – Dorota Kraska