Kontakt

Oddział Opolski SNM
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII,
ul. Ozimska 48a,
45-368 Opole

e-mail: snm.opole@gmail.com (kontakt z przewodniczącą oddziału)

w sprawach strony internetowej: wgorski6@wp.pl