Wyróżnienie

W dniu 5 marca 2005 roku z inicjatywy nauczyciela matematyki Andrzeja Wojnickiego przy Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki Oddział w Opolu i pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty powołano KAPITUŁĘ WYRÓŻNIENIA IMIENIA DOKTORA TADEUSZA ANDRZEJA KNYSZA oraz opracowano regulamin wyróżnienia.

Nagroda jest uhonorowaniem aktywnej pracy i osiągnięć dydaktycznych, merytorycznych, wychowawczych wyróżniających się nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół województwa opolskiego.

Wyróżnienie ma charakter honorowy. Przyznawane jest jednorazowo, a jego materialna forma to symboliczna statuetka i akt nadania, wręczana raz do roku na Wojewódzkiej Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Prawo do zgłaszania kandydatów do WYRÓŻNIENIA mają: Rady Pedagogiczne szkół, Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Polskie Towarzystwo Matematyczne, osoby fizyczne.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody:

rok szkolny 2005/06 – Pan Stanisław Zieleń;

rok szkolny 2006/07 – Pan Jan Kowolik;

rok szkolny 2007/08 – Pani Joanna Stasch;

rok szkolny 2008/09 – Pan Piotr Pawlikowski;

rok szkolny 2009/10 – Pani Eugenia Garncarek;

rok szkolny 2010/11 – Pan Ryszard Pagacz;

rok szkolny 2011/12 – Pan Waldemar Górski;

rok szkolny 2012/13 – Pani Krystyna Ignacy.

rok szkolny 2013/14 – Pani Joanna Świercz.

rok szkolny 2014/15 – Pani Lucyna Dzikiewicz – Niski.

rok szkolny 2015/16 – Pani Maria Romanowska.

Zgłoszenia do WYRÓŻNIENIA w roku 2017 można kierować do 15 września 2017 roku na adres:
Oddział Opolski SNM
Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu,
ul. Ozimska 48a,
45-368 Opole
na specjalnie przygotowanym wniosku – formularzu (do pobrania).

Wyboru Laureata dokona Kapituła Wyróżnienia po 15 września 2017r.

Uwaga: wyróżnienie może być przyznane tylko osobie, która wyraziła pisemną zgodę kandydowanie do niej.

Informacje o nagrodzie i pliki do pobrania w zakładce DOKUMENTY lub poniżej:

zawiadomienie o Wyróżnieniu (do pobrania)

regulamin przyznawania nagrody od 2012r. (do pobrania)

oświadczenie – zgoda na kandydowanie (do pobrania)