VII Warsztaty

VII Warsztaty Matematyczne
odbyły się w sobotę 27 marca 2004r.
w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu
w godzinach 845-1500.

Uczestniczyło w nich 285 nauczycieli.  Ramowy program wyglądał następująco:

od 815 rejestracja uczestników
845 rozpoczęcie
900-1015 I sesja – wykłady po niej przerwa “kawowo-herbaciana”
1035-1150 II sesja warsztatów  
1200-1315 III sesja warsztatów po niej przerwa “obiadowa”
1345-1500 IV sesja warsztatów  

 

W sesji I odbyły się następujące wykłady:

A. Bronisław Pabich: Odkrywcze nauczanie matematyki z programem CABRI II – najnowsze metody nauczania matematyki tak by była ona przyjemna, ciekawa i praktyczna przedstawi autor polskiej wersji najlepszego programu komputerowego wspomagającego nauczanie matemtyki. A dlaczego najlepszego? Przyjdź i zobacz (po wykładzie kontynuacja – warsztaty) WP
B. Agnieszka Ossowska: Matura 2005 – standardy w statystyce (po wykładzie kontynuacja – warsztaty) PG
C. Maria Legutko: O mierzeniu powierzchni figur płaskich SP + G
D. Renata Reclik: Jak sprawdzić czy dziecko jest gotowe do uczenia się matematyki w szkole? NZ

W sesjach II-IV odbyły się następujące warsztaty:

Wszystkie poziomy

1. Bronisław Pabich: Cabri II (kontynuacja wykładu)
2. Mirosław Mazur, Tomasz Szwed: Efektywność i efektowność w nauczaniu matematyki.
3. Halina Dworakowska (psycholog): Psychologiczne techniki efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
4. Krystyna Burczyk: Prosty sześcian i jego modyfikacje
Uczestnicy wykonają w technice origami modułowego prosty model sześcianu. Model ten będzie punktem wyjścia do rozważań dotyczących własności sześcianu, a prosta modyfikacja modułów umożliwi tworzenie ciekawych modyfikacji sześcianów (ścinanie naroży).
5. Krystyna Burczyk: Kręciołki.
Uczestnicy tych warsztatów powinni we własnym zakresie zaopatrzyć się w nożyczki (najlepiej tępe), ewentualnie nóż kuchenny (też niezbyt ostry)…..
6. Barbara Pfützner: Gwiazda bez kleju
7. Aleksandra Gębura: Pisanki Augustowskie
34. Alicja Radek: Papierowa kula   warsztat nie odbędzie się

Nauczanie zintegrowane

8. Gabriela Gawenda: Wiosenna tabliczka mnożenia i nie tylko …
Od kilku lat pracuję stosując pracę wielopoziomową w nauczaniu zintegrowanym. Udaje mi się osiągać sukcesy m.in. dzięki wykorzystaniu bardzo różnych form zajęć i środków dydaktycznych, z wiadomych wszystkim powodów przygotowywanych we własnym zakresie. Zapraszam do zapoznania się z moimi propozycjami.
9. Renata Reclik: Jak sprawdzić czy dziecko jest gotowe do uczenia się matematyki w szkole?
Dziecko przychodzi do szkoły z pewnym zasobem wiedzy i umiejętnościami. Ale czy wystarczają one do podjęcia nauki w szkole? Zaproponuję, jak w warunkach szkolnych sprawdzić ową gotowość i jakie działania można podjąć zależnie od wyniku takiego badania.

Szkoła podstawowa

10. Maria Legutko: Kształtowanie pojęć matematycznych
11. Teresa Dziemidowicz: Jak uczyć rozwiązywania zadań tekstowych? Doskonalenie metodyki ich rozwiązywania.
12. Maria Pawletta: Koło matematyczne.
13. Bożena Ujma: Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szkoła podstawowa i gimnazjum

14. Jan Baranowski: Geometryczne niespodzianki – cięcie figur warsztat nie odbędzie się
15. Kinga Gałązka: Trudne słowo “dyskalkulia”.
16. Małgorzata Borzęcka : Nieoszacowane szacowanie, czyli rachowanie na zawołanie.
17. Małgorzata Borzęcka: Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki
18. Grzegorz Szwaiger: Sposoby angażowania rodziców do współpracy z wychowawcą

Gimnazjum

19. Małgorzata Dacyk, Ewa Szerner: To mogę jeszcze zaproponować leniwemu uczniowi …przed egzaminem.
20. Barbara Stryczniewicz: Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki w gimnazjum Od lat pracuję z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki. Opracowałam własny program wyrównawczy i odpowiednie materiały dydaktyczne do pracy z uczniami gimnazjum. Chcę podzielić się moim doświadczeniem i dowiedzieć się jak robią to inni.
21. Lucyna Dzikiewicz-Niski, Zdzisława Szkotak: Potyczki ze statystyką.
22. Dorota Kraska: Gry strategiczne w nauczaniu matematyki
23. Dorota Kraska: Co lubi rozwiązywać uczeń mniej lub bardziej zdolny
24. Barbara Wrzosek: Programy naprawcze na lekcjach matematyki
25. Barbara Wrzosek: Praca z uczniem zdolnym

Ponadgimnazjalne:

26. Agnieszka Ossowska: Matura 2005 – standardy w statystyce (kontynuacja wykładu)
27. Kazimierz Żylak: Jak kształcić umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych? (Wybrane zadania ze statystki)
28. Tomasz Szwed: MATURA 2005. Standardy wymagań egzaminacyjnych z matematyki. Techniki konstrukcji arkuszy maturalnych. Charakterystyka i konstrukcja podstawowych typów zadań. Kartoteka zadań.
29. Ewa Chrobak : Intrygująca trygonometria
30. Ewa Chrobak : Doświadczenia na lekcjach matematyki.
31. Maria Kozielska: Pierwsze kroki z kalkulatorem graficznym TI 83 na lekcjach matematyki.
32. Ewa Bednarska:Instrukcja dla ucznia – jak ją przygotować, gdy chcemy pracować metodą projektów ?
33. Ewa Bednarska: Kilka pomysłów na urozmaicenie lekcji