rok 2002

Sprawozdanie z działalności Opolskiego Oddziału SNM za rok 2002.

W roku 2002 nasz Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki skoncentrował swoją działalność na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch dużych spotkań szkoleniowych dla nauczycieli naszego regionu. Kontynuując ubiegłoroczną działalność imprezy te otrzymały nazwę III i IV Warsztatów Matematycznych.

III Warsztaty Matematyczne zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Nowik

Warsztaty odbyły się w sobotę, 9 marca 2002 roku, w godzinach 900-1415 w Publicznym Gimnazjum nr 2 – Opole, ul. Reymonta 43.

Przygotowaliśmy bogatą i możliwie szeroką tematykę zagadnień dla wszystkich poziomów nauczania (od klas I-III aż do szkoły średniej). Odbyły się m. in. zajęcia dotyczące: pisanek augustowskich (wkrótce po warsztatach była Wielkanoc), metaplanu, zastosowania kalkulatorów, wykorzystania matematycznych programów komputerowych, pracy z uczniem zdolnym, konkursów, gier i zabaw dydaktycznych, zagadnień geometrycznych, rachunku prawdopodobieństwa, nauczania matematyki w nowych typach szkół. Była też oferta lekcji wychowawczej dotycząca asertywności.

W warsztatach brało czynny udział ok. 250 nauczycieli. Co ciekawe atrakcyjna tematyka sprawiła, że przybyli także nauczyciele spoza województwa opolskiego oraz nauczycielki przedszkola. Odbyły się 3 sesje półtoragodzinnych warsztatów. W każdej sesji było aż dziesięć różnych propozycji zajęć.

IV Warsztaty Matematyczne zorganizowane we współpracy z wydawnictwami Nowa Era i Juka

Warsztaty te odbyły się 19 października 2002 roku w godzinach 900-1500 w Publicznym Gimnazjum nr 6 – Opole, ul. Powstańców Śl. 19. Wzięło w nich udział 400 nauczycieli matematyki oraz nauczania zintegrowanego. Trzydzieści różnorodnych propozycji tematycznych podzieliliśmy na cztery sesje warsztatów do wyboru. Każda sesja trwa 1godz. 15 min. Impreza była niezwykle udana, o czym świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej na zakończenie warsztatów.

Przy okazji każdego spotkania nie zapominamy o uczniach szkoły, w której gościmy, przeprowadzając dla nich dwugodzinne warsztaty.

Zarząd, poprzez swoje regularne spotkania, starał się jak najlepiej przygotować oba spotkania warsztatowe. Nawiązał też owocną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu oraz wydawnictwami.

Aktualne dane Oddziału Opolskiego SNM:

siedziba:                       Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11, 45-221 Opole ul. Chabrów 65

strona internetowa:    www.wodip.opole.pl/~snm_opole

e-mail:                          snm_opole@wodip.opole.pl

skład Zarządu:

Joanna Stasch – przewodnicząca Oddziału

Waldemar Górski – sekretarz

Lucyna Dzikiewicz-Niski – skarbnik

Małgorzata Cisakowska , Dorota Deć, Bożena Koksa, Wiesław Moździoch

Zarząd Oddziału SNM w Opolu