II Warsztaty

Drugie Warsztaty:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Warsztaty odbyły się 27 października 2001r.

W tę wolną sobotę, nie zważając na trudności w dojeździe do Kluczborka ( niektórzy wstali o 5 rano, aby zdążyć na czas) około pięćdziesięciu nauczycieli matematyki zdecydowało się podzielić swoimi doświadczeniami i podpatrzeć co (i jak) robią inni .

Przeprowadzone zostały trzy sesje warsztatów – w każdej po trzy lub cztery tematy do wyboru. Program obejmował:
tematykę geometryczną – czyli “Wyobraź sobie sześcian” , “Wielokąty foremne” , “Jak zrobić bryłę bez kleju”, “Ciekawe wielościany o trójkątnych ścianach” . Warsztaty prowadzili Jan Baranowski, Piotr Pawlikowski i Joanna Stasch.

zastosowanie komputerów w matematyce czyli “Wykorzystanie programu Derive na lekcji , kółku matematycznym i we własnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli” , “Obsługa i przykłady wykorzystania programu “Cabri” , “Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel na lekcjach matematyki”. Tu swoją wiedzą i umiejętnościami dzielili się Waldemar Górski i Jarosłw Cirko.

sprawy wychowawcze czyli “Prawidłowe komunikowanie się jako umiejętność sprzyjająca w relacjach uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń”. Te warsztaty prowadzone były przez panie pedagog Annę Kosielską i psycholog Iwonę Zbieg.

Przy okazji naszego spotkania nie zapomnieliśmy o uczniach szkoły, w której gościliśmy, przeprowadzając dla nich dwugodzinne warsztaty.
Wydrukowany został BIULETYN INFORMACYJNY, w którym zawarto wszelkie bieżące informacje oraz adresy ciekawych stron www dotyczących matematyki. Przerwy między warsztatami wypełnione były rozmowami przy kawie, herbacie, pączkach i cukierkach – przecież nie samą matematyką żyje człowiek. Choć zajęcia adresowane były do nauczycieli szkół średnich i gimnazjów pojawili się także nauczyciele ze szkół podstawowych.
Usłyszeliśmy miłe dla nas pochwały – m. in. zwrócono nam uwagę na to, że każdy matematyk jest wychowawcą i pod tym kątem ktoś wreszcie zorganizował jakieś zajęcia; ktoś inny przyznał się nam, że już się obawiał, że zostanie takim zrutynizowanym nauczycielem i do końca życia będzie liczyć delty, a na tych warsztatach dowiedział się, że matematyki można też uczyć inaczej.
Każdy zainteresowany mógł uzyskać informacje o SNM-ie, otrzymać deklarację członkowską i Statut. Byli też tacy, którzy próbowali rozwiązać zagadkę: w którym miejscu w komputerze znajduje się podstawka pod szklankę z kawą? Z zebranych opinii wynikało, że uczestnicy wyjeżdżali zadowoleni i chętnie przyjadą na następne warsztaty w 2002r.