XII Warsztaty

XII Warsztaty Matematyczne
pod hasłem “Matematyka nas rozwija”
odbyły się w sobotę 21 kwietnia 2007r.
w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu
w godzinach 9-14.

W spotkaniu uczestniczyło 120 nauczycieli. Ramowy program spotkania:

od 820 rejestracja uczestników
900 rozpoczęcie spotkania sala gimnastyczna
915-1030 I sesja warsztatowa
1040-1155 II sesja warsztatów po niej przerwa “kawowo-herbaciana”
1220-1335 III sesja warsztatów
1340 spotkanie podsumowujące, loteria

Odbyły się następujące zajęcia:

Wykłady (równolegle do wyboru):

A. Zdzisław Pogoda (UJ Kraków): O matematyce i jej niedostrzegalnej kulturze. – wykład odwołany z przyczyn obiektywnych, bardzo przepraszamy w imieniu swoim i p. Pogody
B. Barbara Laska (OKE Wrocław): Dane o wynikach egzaminów zewnętrznych podstawą metodycznych korekt nauczycielskich. – ten wykład został przeprowadzony w ramach II sesji zajęć

Warsztaty:

Wszystkie poziomy

1. Roman Gawron: Co każdy nauczyciel o swoich prawach wiedzieć powinien
2.Agata Hoffmann (UWr): Procesy matematyczne
17.Barbara Pfützner : Co nieco z origami

Kształcenie zintegrowane

3. Elżbieta Żórawska-Dobrowolska (Nowik): Lekcje nitką malowane, czyli jak wykorzystać wyszywanki matematyczne na lekcjach w klasach I-III
4. Krystyna Dąbek (MODN Opole):Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą kruszenia – problem dla ucznia czy nauczyciela (także dla SP)
5. Jerzy Nowik (Nowik): Gdzie tu jest matematyka, czyli rzecz o grach i zabawach matematycznych

Szkoła podstawowa

6. Dorota Kraska (WSiP): Dlaczego nasi uczniowie nie lubią geometrii ? – cykle: Matematyka 2001 i Matematyka wokół nas

Szkoła podstawowa i gimnazjum

7. Małgorzata Borzęcka (GWO): Fascynacja = aktywizacja! Tajemnice i zagadki na lekcjach matematyki.
8. Lucyna Dzikiewicz-Niski: Ciekawe i atrakcyjne lekcje matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum
9.Marcin Braun (Nowa Era): Szacowanie w życiu i na egzaminie

Gimnazjum

10.Dorota Kraska (WSiP): Dlaczego nasi uczniowie nie lubią geometrii ? – cykle: Matematyka 2001 i Matematyka wokół nas
11. Tomasz Szwed (Operon): Fascynujący świat łamigłówek

Ponadgimnazjalne:

12.Urszula Grzyska (Pazdro): To nie moje dziecko…. czyli o genetyce na matematyce
13.Ryszard Pagacz: O formułowaniu i rozumieniu treści zadań.
14.Grzegorz Janocha (Nowa Era): Pole w litrach i objetosc w arach.
15. Małgorzata Borzęcka (GWO): Funkcje, których nie znamy.
16. Dorota Nowak (MODN Opole): Bieg z przeszkodami, czyli praca z uczniem mającym trudności z matematyką