Zarząd po liftingu

W sobotnie przedpołudnie 13 kwietnia 2019r., przy padającym za oknem śniegu, odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze członków Opolskiego Oddziału SNM. Gościliśmy w sali nr 17  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu.

Głównym tematem zebrania było podsumowanie ostatnich trzech lat działalności i wybór nowych władz Oddziału na kadencję 2019-2022. Ustępujący Zarząd jednomyślnie otrzymał absolutorium.

Kto uważnie śledzi personalia z pewnością wychwyci, że w wyniku wyborów Zarząd przeszedł tylko lekki lifting. Mamy za to zupełnie nową Komisję Rewizyjną. Czy to dobrze, że zmiany są niewielkie? Okaże się … Zapraszamy za to wszystkich do współpracy.

Przewodniczącą Opolskiego Oddziału SNM została ponownie AGATA KNYSZ.

A oto aktualny skład Zarządu siódmej kadencji:

Agata Knysz – przewodnicząca Oddziału
Sylwia Tupko – wiceprzewodnicząca Oddziału
Karina Ratajczak – skarbnik
Maria Oberska-Rencz
Piotr Pawlikowski
Waldemar Górski – strona internetowa
Małgorzata Cisakowska – kontakty z mediami
Joanna Stasch

Skład Komisji Rewizyjnej:

Julian Kuklewski – przewodniczący
Ewelina Jantos
Mirosława Szylicka

Na zebraniu omawiana była także sprawa naszych Wojewódzkich Warsztatów Matematycznych. Wobec niepewnej i napiętej sytuacji w wielu szkołach, zdecydowaliśmy o przełożeniu  naszego sztandarowego spotkania szkoleniowego na jesień. Przyjęliśmy konkretny termin, ale po spotkaniu okazało się, że koliduje z inną imprezą współorganizowaną przez część członków naszego Oddziału. Roboczo przyjmujemy na razie, że będzie to druga połowa września lub październik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *