XXVIII Wojewódzkie Warsztaty Oddziału Opolskiego SNM – PROGRAM

9:00 – 9:30Inauguracja
9:30 – 10:45I sesja warsztatowa
10:45 – 11:15przerwa kawowa
11:15 – 12:30II sesja warsztatowa
12:30 – 12:45przerwa kawowa
12:45 – 14:00III sesja warsztatowa

Propozycje warsztatów

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Marzenna Grochowalska, “W TYM ZAPISIE JEST METODA”
  Podczas warsztatów przedstawię różne sposoby rozwiązywania i zapisywania rozwiązań zadań tekstowych. Kształcenie umiejętności rozwiązywania oraz zapisywania rozwiązań zadań tekstowych rozpoczyna nauczyciel już w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Omówimy różne sposoby rozwiązań zadań tekstowych oraz pomysły zapisu tych rozwiązań. Przeanalizujemy i zinterpretujemy rozwiązania uczniowskie. Podczas zajęć wykorzystamy metodę „myślącej klasy”.
  Autorka licznych publikacji do serii Matematyka z plusem oraz scenariuszy warsztatów w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Pracowała w zespole badawczym Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Współpracowała z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Pełni funkcję egzaminatora – egzamin ósmoklasisty, matura. Nauczycielka matematyki opierająca działania na dobrych relacjach i doświadczeniach zdobytych podczas pracy z uczniami SP 7 i Gim 1 w Giżycku oraz ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wyróżniona nagrodami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty z uczniami w ramach pracy na rzecz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, Pracowni Matematyki Stowarzyszenia Rozwiń się oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli w Giżycku, Kętrzynie i Ełku.
 2. Karol Sieńkowski, “Gramy czy liczymy? Spojrzenie na rachunki przez pryzmat metody Yupana Inka Tawa Pukllay”
  Podczas zajęć uczestnicy poznają metodą dodawania w formie gry na yupanie – liczydle Inków.Metoda świetnie nadaje się do prowadzenia dzieci po świecie liczb wielocyfrowych. Pomaga zrozumieć układ dziesiętny a dzieciom z trudnościami w nauce umożliwia aktywność rachunkową na lekcjach matematyki.
  Karol Sieńkowski – trener i metodyk Ishido-Shiki (japońskiej szkoły arytmetyki mentalnej), egzaminator Soroban Foundation of Japan oraz Asociación Yupanki w Peru, twórca Akademii Sorobanu, autor książek popularyzujących soroban, autor zestawu edukacyjnego “Yupana. Gry liczbowe Inków”, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
 3. Jolanta Adamczyk, “Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki”
  W trakcie warsztatów przekażę garść sprawdzonych pomysłów oraz kilka ciekawych pomocy do wykorzystania w codziennej pracy. Podzielę się doświadczeniem i przemyśleniami związanymi z pracą z uczniami mającymi problemy z uczeniem się matematyki. Pokaże, w jaki sposób staramy się razem z dziećmi pokonywać trudności rozwijając jednocześnie kompetencje matematyczne.
 4. Jolanta Adamczyk, “Zabawy i gry matematyczne rozwijające sprawność i zaradność rachunkową u uczniów.
  W trakcie warsztatów podzielę się swoimi doświadczeniami i pomysłami w jaki sposób, poprzez ćwiczenia rachunkowe w postaci gier i zabaw, obok umiejętności rachunkowych, rozwijam u uczniów rozumienie pojęć matematycznych oraz matematyczne myślenie.
  Jolanta Adamczyk – jestem nauczycielką, pasjonatką stosowania gier i zabaw w edukacji. Z taką samą radością i zapałem prowadzę zajęcia z dziećmi jak i dorosłymi. Bardzo lubię “edukacyjne spotkania”, podczas których zabawy i gry są przewodnikiem po świecie matematyki. Tworzę materiały edukacyjne, które zamieszczam na swoim fanpage na Facebooku pod nazwą EDUiGRAszki.
 5. Beata Skrzypiec, “Matematyka to nie tylko liczby.”
  Matematyka to bardzo ważny obszar w edukacji wczesnoszkolnej. Można powiedzieć, że jest to kluczowy moment w rozwoju umysłowym dzieci, dlatego należy wykorzystać go mądrze i efektywnie. Edukacja matematyczna nie może ograniczać się do pracy w ławce, wypełniania ćwiczeń i wykonywaniu działań matematycznych. Bo matematyka to nie tylko liczby. Spotkania z nauczycielami, liczne pytania zadawane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pokazują, że wiele rozwiązań związanych z edukacją matematyczną trzeba promować na nowo (choć są stare jak świat), zachęcać do pogłębionej refleksji nad celowością działań. Trzeba również odnieść się do badań naukowych, na których budowana jest edukacja wczesnoszkolna.
  Plan warsztatów:
  Wprowadzenie teoretyczne: kilka słów o tym, jak uczy się mózg, teoria konstruktywizmu,
  Część warsztatowa; pokazanie praktycznych rozwiązań na skuteczną edukację matematyczną bez podręcznika, poza ławką
  Gry matematyczne w edukacji matematycznej
  Narzędzia TIK przydatne na matematyce
  Beata Skrzypiec – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim stażem, ekspert do spraw awansu zawodowego na liście MEiN, trener w programie „Zaprogramuj przyszłość”. Współautorka nowego cyklu podręczników „Ale to ciekawe”. W 2019 roku na Liście STU SPRUC. Od wielu lat pracuje bez ocen, w szkole bez dzwonków. Zainteresowana kreatywnymi rozwiązaniami na rzecz edukacji. Promuje edukację matematyczną w działaniu, bliską życiu,na miarę potrzeb i oczekiwań współczesnych uczniów. Dzieli się swoją wiedzą, szkoląc nauczycieli na warsztatach, webinarach itp. Prowadzi blog nauczanka.edu.pl
 6. Krystyna Dąbek, “Figury geometryczne w roli głównej i w tle”
  Chcesz pokazać dziecku otaczającą je rzeczywistość? Chcesz otworzyć przed nim świat matematyki? Tak, na pewno chcesz. Nie zapomnij więc o geometrii, to też jej część. Nie traktuj geometrii po macoszemu, pokaż gdzie i ile jej jest wokół, pozwól ją dzieciom dotknąć, odkryć i polubić. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną problemy na myślenie, żeby wyeliminować bezmyślność.

Klasy 4-8

 1. Karol Sieńkowski, “Gramy czy liczymy? Spojrzenie na rachunki przez pryzmat metody Yupana Inka Tawa Pukllay”
  Podczas zajęć uczestnicy poznają metodą dodawania w formie gry na yupanie – liczydle Inków. Metoda świetnie nadaje się do prowadzenia dzieci po świecie liczb wielocyfrowych. Pomaga zrozumieć układ dziesiętny a dzieciom z trudnościami w nauce umożliwia aktywność rachunkową na lekcjach matematyki.
  Karol Sieńkowski – trener i metodyk Ishido-Shiki (japońskiej szkoły arytmetyki mentalnej), egzaminator Soroban Foundation of Japan oraz Asociación Yupanki w Peru, twórca Akademii Sorobanu, autor książek popularyzujących soroban, autor zestawu edukacyjnego “Yupana. Gry liczbowe Inków”, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
 2. Ewa Ładna, “Nauczyciel przed egzaminem ósmoklasisty”
  Na zajęciach zajmiemy się analizą wyników egzaminu ósmoklasisty. Omówimy sprawdzone techniki utrwalania materiału oraz metody prowadzenia lekcji powtórkowych. Przeanalizujemy różne metody rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych. Zwrócimy uwagę na najważniejsze elementy prowadzące do osiągnięcia sukcesu na egzaminie.
 3. Ewa Ładna, “Wykorzystanie telefonu na lekcjach matematyki”
  Podczas zajęć opowiem, jak angażować uczniów do udziału w lekcji wykorzystując telefony. Będą m.in. kody QR, Blooket, Kahoot, Quizizz. Poćwiczymy również rozwiązywanie zadań na tablicy Whiteboard.fi.
  Ewa Ładna – dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Giżycku, doradca metodyczny w zakresie matematyki w PORE w Giżycku, egzaminator egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego z matematyki, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
 4. Marzenna Grochowalska, “(NIE)ZWYKŁE RYSOWANIE”
  Jak rozwijać wyobraźnię geometryczną ucznia na kartce w kropki z siecią kwadratową lub trójkątną? Wyniki egzaminów zewnętrznych po poszczególnych etapach edukacyjnych oraz badania edukacyjne wskazują na geometryczne problemy uczniów, które pojawiają się już na etapie sporządzania rysunku do zadania czy dostrzegania własności figur przedstawionych na rysunku. Zaproponuję dwie serie sprawdzonych ćwiczeń rysunkowych na kartce w kropki
  z siecią kwadratową i siecią trójkątną, które pomogą rozwijać wyobraźnię geometryczną ucznia.
  Marzenna Grochowalska – autorka licznych publikacji do serii Matematyka z plusem oraz scenariuszy warsztatów w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Pracowała w zespole badawczym Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Współpracowała z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Pełni funkcję egzaminatora – egzamin ósmoklasisty, matura. Nauczycielka matematyki opierająca działania na dobrych relacjach i doświadczeniach zdobytych podczas pracy z uczniami SP 7 i Gim 1 w Giżycku oraz ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wyróżniona nagrodami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty z uczniami w ramach pracy na rzecz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, Pracowni Matematyki Stowarzyszenia Rozwiń się oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli w Giżycku, Kętrzynie i Ełku.
 5. Joanna Świercz, „Praktyczne aspekty wykorzystania Kart Grabowskiego jako innowacyjnej metody nauczania matematyki w SP”
  Będzie to kolejne spotkanie z Kartami Grabowskiego. Tym razem poświęcone tylko najnowszej kartom czyli Ułamkom. Pogramy w gry, które pozwalają doskonalić m.in. takie umiejętności jak porównywanie czy skracanie ułamków zwykłych. Serdecznie zapraszamy dobra zabawa gwarantowana.
 6. Magdalena Glac, “Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą”
  Podczas warsztatów podzielę się sprawdzonymi pomysłami na zabawy i konkursy matematyczne skierowane niekoniecznie do najzdolniejszych uczniów. Opowiem jak w szkole organizuję nasze matematyczne święta – takie jak dzień tabliczki mnożenia, podwieczorki z matematyką, dzień liczby pi, maratony z arkuszami egzaminacyjnymi. Staram się pokazać uczniom, że każdy może osiągnąć jakiś sukces, ale trzeba chcieć, spróbować, ćwiczyć i nie poddawać się. Konkurs nie musi kojarzyć się wyłącznie z wyścigami i trudnymi zadaniami – może być po prostu dobrą zabawą i sposobem na to, by miło, aktywnie i twórczo spędzić czas.

 

Szkoły ponadpodstawowe

 1. Marzena i Tomasz Wierzchowscy, “Jak wkręcić uczniów w lekcje matematyki?”
  W szkole mamy uczniów z pokolenia iGEN, którzy doświadczyli nauczania zdalnego w czasie pandemii. Wszyscy są zmotywowani, ale każdy motywuje się inaczej i potrzebuje indywidualnego traktowania. Podczas spotkania pokażemy sprawdzone przez nas metody aktywizujące uczniów na lekcjach matematyki.
  Podzielimy się pomysłami, które stosujemy w naszej pracy, przygotowując uczniów do matury. Liczymy również na wymianę doświadczeń uczestników warsztatu.
 2. Marzena i Tomasz Wierzchowscy, „Ciekawe sposoby rozwiązywania zadań w szkole ponadpodstawowej”
  Wykład skierowany do nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych, którzy uczą rozwiązywać zadania na kilka sposobów. Może być inspiracją do prowadzenia ciekawych, nieszablonowych lekcji. Jak zagadnienia, które sprawiają uczniom tradycyjnie wiele trudności można wytłumaczyć w prosty sposób. Sposoby rozwiązań zadań to pomysły naszych uczniów, które od lat zbieramy i udoskonalamy. Zapraszamy do poznania :
  Metody Praznera – wartość bezwzględna
  Metoda Krywki – wielomiany
  Metody Kwadracika – rachunek prawdopodobieństwa
  wielu innych szybkich sposobów rozwiązywania zadań
  Absolwenci UMK w Toruniu, Doradcy Metodyczni (PORE Giżycko, PODN Kętrzyn), Nauczyciele Matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie, Organizatorzy Matury z Matematyki w RMF FM, Członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (Koło Pomorskie), Egzaminatorzy Egzaminu Maturalnego. Wraz z uczniami bierzemy udział w wielu projektach np. Matura+, STEAM, Wycieczka Matematyczna. Rodzice Michała, Marty i Hani (w porządku pojawiania się na scenie) Lubimy górskie wędrówki, poezję śpiewaną, filmy, podróże. Kierujemy się hasłem: Edukacja – to relacja.
 3. Tomasz Szwed, “Jak pomóc uczniom w uczeniu się lekcji.”
  Podczas wystąpienia podejmę próbę odpowiedzi na niezwykle ważne pytanie będące tytułem warsztatów. Pokrótce przedstawię swoją wizję bycia pomagającym uczniom nauczycielem matematyki. Pokrótce przedstawię podstawy dobrego uczenia się, wymienię i omówię kilka zasad nauczania-uczenia się opartego na konstruktywizmie. Zaprezentuję również niezwykle użyteczną w praktyce i uwalniającą w myśleniu koncepcję nauczyciela wystarczająco dobrego. Wspomnę także o mojej osobistej inspiracji – Mikołaju Koperniku i jego związku z byciem nauczycielem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *