Podsumowanie I Mistrzostw Opola w Tabliczce Mnożenia

Organizatorem Mistrzostw był Oddział Opolski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Pomysł powstał podczas spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia z naczelnikiem Wydziału Oświaty m. Opola. Podczas niego ustalono, że uczniowie klas III szkół podstawowych z Opola będą przez cały rok doskonalić znajomość tabliczki mnożenia z wykorzystaniem Kart Grabowskiego. Podsumowaniem ich pracy miały być międzyszkolne mistrzostwa.

Zwróciliśmy się z prośbą do włąscicieli firmy Matematyczne Karty Grabowskiego Justyny Grabowskiej-Dybek i Mateusza Grabowskiego o merytoryczną pomoc w organizacji mistrzostw w Opolu. Podczas kilku spotkań online ustaliliśmy iż zostaną one przeprowadzone według pierwotnej formuły stworzonej przez autora kart ich tatę Andrzeja Grabowskiego. Mieliśmy nadzieję, że będą kontynuacją chlubnej tradycji Mistrzostw Polski. 

Po wstępnej rekrutacji w październiku i listopadzie 2022 roku dwie grupy nauczycieli klas III-cich wzięły udział w szkoleniach z metodyki pracy z wykorzystaniem Kart Grabowskiego Tabliczka Mnożenia. 27 nauczycielek i 1 nauczyciel poznało dwanaście zabaw karcianych.

Kolejne szkolenie, w lutym 2023 roku, przeprowadzili osobiście Justyna Grabowska-Dybek oraz Mateusz Grabowski. Przedstawili zasady pięciu gier (Szeryf, Olimpijczycy, Prymus, Krzyżak i Ekspres), które miały być rozgrywane podczas Mistrzostw. Do kwietnia nauczyciele mieli za zadanie wyłonić szkolną reprezentację. W jej skład miały wchodzić dwie dziewczynki i dwóch chłopców, uczniów klas trzecich.

Ostatecznie w I Mistrzostwach Opola w Tabliczce Mnożenia wzięło udział 16 drużyn z następujących opolskich szkół:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. UNICEF,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Św. Wojciecha,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 im. Zofii Nałkowskiej.

Sędziami, którzy oceniali zmagania uczestników zostali uczniowie klasy 1a Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu. Do pełnienia funkcji sędziów przygotowała ich pani Joanna Świercz pod czujnym okiem ich nauczyciela matematyki i wychowawcy pana Krzysztofa Sobkowa.


I Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia odbyły się 14 kwietnia 2023 roku w gościnnych murach Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu. Wzięło w nich udział 60 dzieci. Zawodnicy zostali podzieleni na 4 grupy, dwie grupy dziewcząt i dwie grupy chłopców. Każda z grup w ściśle określonym porządku brała najpierw udział w konkurencjach indywidualnych. Były to gry Prymus, Szeryf, Krzyżak i Olimpijczycy. Następnie rozegrano grę drużynową o nazwie Ekspres. Po zakończeniu rozgrywek osiem nauczycielek, które były opiekunkami drużyn wzięło udział w Krzyżaku dla opiekunów. Dzieci z wielkim zaangażowaniem dopingowały swoje nauczycielki.

W rywalizacji szkół najlepszymi okazały się:

 • I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków,
 • II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza,
 • III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej.

Nagrody przyznano również w kategoriach indywidualnych. Wśród dziewcząt na trzech pierwszych miejscach uplasowały się: Amelia Gamrot PSP-10 , Hanna Paloc PSP-2 i Wieczorek PSP-29. Wśród chłopców zwyciężył Grzegorz Kulawik PSP-2 przed Maksymilianem Lubczyńskim z PSP-15 i Jakubem Starnawskim z PSP-29.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy plecak, a w nim nagrody niespodzianki ufundowane przez Karty Grabowskiego, Wydział Oświaty miasta Opola oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział Opolski. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *