Warsztaty Wojewódzkie 26 marca 2022r.

Opolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

serdecznie zaprasza

nauczycieli matematyki i nauczania wczesnoszkolnego

na XXV Wojewódzkie Warsztaty SNM pod hasłem „20 lat minęło …”

Termin: 26 marca 2021r.,  godz.900-1240

Miejsce: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu, ul. Oleska 68

Zapraszamy na warsztaty, które planowaliśmy w  listopadzie ub. roku. W ramach spotkania odbędą się wykłady prowadzone przez czynnych nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej.

Rejestracja

 •  przez Internet  – zgłoszenia zamknięte.
 • w dniu warsztatów do godz. 9:00

Opłaty – przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji (materiały warsztatowe, poczęstunek)

 • 25 zł – w przypadku płatności przelewem na konto (prosimy o przedstawienie w dniu warsztatów potwierdzenia wpłaty)

Dane do wpłaty na numer rachunku bankowego Oddziału Opolskiego SNM: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Numer konta bankowego: 45 1560 1023 2102 0044 3591 0006
tytułem: XXV Warsztaty SNM Opole nazwisko i imię uczestnika

 • 30 zł – wpłata gotówkowa w dniu warsztatów.

Studentom i członkom SNM (z opłaconą składką za rok 2021) przysługuje zniżka – opłata 10 zł.

Zaświadczenia

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o aktywnym udziale w warsztatach.

 

Program ramowy spotkania (uwaga zmiana):

820-855 Rejestracja
900-1000 I sesja warsztatowa
1015-1115 II sesja warsztatowa
1115-1140 przerwa na kawę, torcik i pogaduchy
1140-1240 III sesja warsztatowa
1250 Walne Zebranie członków Opolskiego Oddziału SNM

 

Propozycje zajęć warsztatowych (wersja aktualizowana):

 1. Jolanta Brudniak (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance)– “Fantasmagorie matematyczne”, naturalne metody nauczania matematyki z C. Freinetem – poziom: NW
  Opis: W czasie odkrywania „mocy matematycznych” wśród moich uczniów stosuję różnorodne aktywne metody pracy oparte na naturalnych metodach nauczania zaczerpniętych z pedagogiki francuskiego pedagoga Celestyna Freineta oraz własne, sprawdzone pomysły i rozwiązania. Moi uczniowie są współorganizatorami zajęć, są twórcami i realizatorami. Taki sposób pracy wywołuje pozytywne emocje, które warunkują freinetowskie tworzenie, przeżywanie, odczuwanie, doświadczanie, poszukiwanie i odkrywanie. Sprawności, fiszki poszukujące i autokorektywne, naturalne liczydła okolicznościowe, fiszki spinaczowe i inne elementy mojej codziennej pracy uatrakcyjniają proces nauczania matematyki, a korzystanie w trakcie zajęć z przykładów życia codziennego oraz uczenie dostrzegania matematyki w otaczającym świecie rozwija praktyczne umiejętności uczniów i zaspokaja ich naturalną ciekawość. Pragnę uczestników spotkania „zarazić freinetowskim” podejściem do nauczania, nie tylko matematyki.”
 2. Piotr Pawlikowski – “Co mieszka w sześcianie” – poziom: PP (choć w SP także przydatne)
  Podczas zajęć spróbujemy zajrzeć do wnętrza sześcianu, by przekonać się co może w nim „mieszkać”. Poćwiczymy nieco swoją wyobraźnię przestrzenną, rozwiążemy kilka zadań/problemów. Serdecznie zapraszam na wędrówkę po świecie wielościanów.
 3. Tomasz Szwed -”Budowanie wiedzy matematycznej uczniów” – poziom: WP
  Opis: Opowiem o rodzajach wiedzy oraz o sposobach jej zdobywania. Pokaże zależności i powiązania między wiedzą, mądrością i wyobraźnią. Podstawą rozważań będę treści matematyczne. Wykład przeznaczony dla wszystkich chcących się uczyć.
 4. Ryszard Pagacz – „20 dowodów twierdzenia o dwusiecznej” poziom: PP
 5. Ewelina Jantos – „Interaktywne notatki, żeby zeszyt z matematyki nie był nudnypoziom: SP
 6. Blanka Plata – „Geometria łapaczy snów – poziom: WP
 7. Jolanta Wysocka (nauczycielka matematyki w SP nr 16 w Tarnowskich Górach, członek grupy roboczej MathVegas SNM), “Wykorzystanie gier „stolikowych”.” Poziom: SP
  Opis: Zaprezentuję gry, które można kupić w różnych wydawnictwach, takie które wykorzystać nie tylko podczas lekcji matematyki, ale także na zajęciach dodatkowych lub na godzinie z wychowawcą. Będą to gry nie tylko typowo matematyczne czy ćwiczące widzenie przestrzenne, ale także wymagające opracowania strategii, spostrzegawczości oraz kooperacyjne – wymagające współpracy całej grupy. W jakie gry zagramy zależy od ilości uczestników na warsztatach
 8. Karol Sieńkowski – “Soroban. Konteksty, teoria i trochę praktyki.” – Podczas spotkania przybliżona zostanie uczestnikom japońska metoda obliczeń na sorobanie-Ishido-Shiki. Omówione zostaną konteksty towarzyszące edukacji sorobanowej w Japonii oraz nieco teorii. Druga część zajęć przyjmie formę warsztatową, uczestnicy spróbują rachowania na sorobanie. poziom: WP
 9.  Ewa Jarawka – “Geometria przez zginanie” – poziom: SP(7 i 8)+PP.
  Opis: Na zajęciach będą ćwiczenia manualne przygotowujące do konstrukcji geometrycznych. Wspomagają one uczniów na drodze odkrywania własności symetralnej i dwusiecznej. Następnie wykorzystując tak zdobyte informacje pomagają odkrywać jak kreślić okręgi opisane na trójkątach/wielokątach oraz okręgi wpisane w trójkąt/wielokąt. Takie ćwiczenia w praktyczny sposób prowadzą do uzasadnienia poprawności konstrukcji wymienionych obiektów.
 10. Ksenia Erdmann –  “ESCAPE ROOM na matematyce”. – poziom WP
  Opis: W trakcie warsztatów przedstawimy ideę escape roomu i podzielimy się pomysłami na formułowanie zadań/zagadek. W pierwszej części zajęć uczestnicy i uczestniczki wcielą się w rolę uczniów i wspólnie spróbują zdobyć kod do tajemniczej skrzyni. W drugiej opowiemy, jak zorganizować tę formę pracy na lekcjach, omówimy typy zastosowanych zagadek i podzielimy się autorskimi scenariuszami z mnóstwem inspiracji.
 11. Magdalena Glac “Uczę się bawiąc … i bawię się ucząc”. – poziom: SP
  Opis: Na zajęciach pokażę kilka ćwiczeń, łamigłówek, gier i zabaw, które można wykorzystać na lekcjach matematyki lub zajęciach dodatkowych. Często mozolne obliczenia, karty pracy i kolejne przykłady rozwiązywane w zeszycie można zastąpić inną aktywnością, bardziej atrakcyjną dla ucznia i angażującą go w stu procentach. Uczenie się staje się przyjemnością, gdy uczymy się przez zabawę, a zabawa zyskuje na wartości jeśli ma edukacyjny wymiar. Na warsztatach postaram się pokazać, że zabawa i nauka matematyki świetnie się wzajemnie uzupełniają.
 12. Zdzisława Szkotak –  Trójkąty i czworokąty w szkole podstawowej. – poziom: SP
  Opis: Podczas zajęć chciałabym zaprezentować swoje pomoce, które wykorzystuję w pracy z uczniami. Podzielić się spostrzeżeniami na temat znajomości przez uczniów czworokątów i trójkątów, a także rozumienia przez nich takich pojęć jak: długość i pole.
 13.  Ryszard Pagacz – „ 50 lat Małej Olimpiady Matematycznej  ku czci Stanisława Zielenia” poziom:PP

Objaśnienia skrótów:

NW – klasy 1-3 szkoły podstawowej

SP – klasy 4-8 szkoły podstawowej

PP – szkoły ponadpodstawowe

WP – wszystkie poziomy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *