Kurs – Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

Na początku listopada odbyły się ostatnie zajęcia w ramach kursu Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dofinansowanego ze środków mBanku. Wzięło w nim udział trzydziestu nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej z województwa opolskiego. Kolejne spotkania poświęcone były rozwojowi poznawczemu dzieci a uczeniu się matematyki, specyficznym trudnościom w uczeniu się matematyki oraz codziennej pracy w uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Podczas ewaluacji szkolenia jego uczestnicy podkreślali, że kurs miał bardzo praktyczny charakter, w szczególności część poświęcona rozumieniu  opinii  wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej , realizacji zaleceń, współpracy z rodzicami uczniów. Każdy z uczestników przygotował pomoce dydaktyczne oraz poznał pozycje książkowe, zawierające materiały przydatne w pracy z dziećmi u których zdiagnozowano trudności w uczeniu się matematyki w tym dyskalkulię.

  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *